Το μουσείο του Ιερού Ναού.

"...ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων ἐμελέτησα..."

Ψαλμός ρνβ'

Το μουσείο του Ιερού Ναού δημιουργήθηκε το 1990, με πρωτοβουλία του τότε προϊσταμένου, πατέρα Θωμά Συνοδινού.

Αυτός πρώτος διαπίστωσε τη μεγάλη επιθυμία των ενοριτών να δουν και να προσκυνήσουν τα ιερά και όσια που έφεραν οι γονείς τους.

Έτσι με μεγάλη προσοχή, σεβασμό, αγάπη και κόπο, συγκεντρώθηκαν και τοποθετήθηκαν όλα στις ειδικές προθήκες που δημιουργήθηκαν στον "γυναικωνίτη" του Ιερού μας Ναού.

 

 

   

Ιερά άμφια.

Μέσα στο μουσείο ο επισκέπτης θα δει κειμήλια που έφεραν μαζί οι

 πρώτοι πρόσφυγες αγνοώντας τους κινδύνους, τον κόπο και την ταλαιπωρία, από τον βίαιο ξεριζωμό τους απ' τις πατρίδες της Μικράς Ασίας.

Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής.

      

το Άγιο Ποτήριο & το Ιερό Ευαγγέλιο.

     Οι Ιερές και Άγιες Εικόνες, αποτελούν εκθέματα που προκαλούν το δέος, το θαυμασμό και την αγάπη των επισκεπτών του μουσείου.

Η εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Η Εικόνα του Αγίου Γεωργίου.

Ας αναλογιστούμε πόσες παρακλήσεις και προσευχές για βοήθεια έχουν αναπεμφθεί από τους πιστούς.